Tvoja korpa (0)

Ukupno 0.00 RSD
Plati

Politika privatnosti

Ko smo mi

Pun naziv pravnog subjekta: New Look Entertainment d.o.o
Poštanska adresa: Knićaninova 14, 11000 Beograd
Delatnost i šifra delatnosti:  6201,  Računarsko programiranje
Matični broj: 20204575
Poreski broj (PIB) 104651786
Web adresa: https://www.realmeshop.rs/
Kontakt telefon: +381 11 36 70 620 i +381616599933
Kontakt e-mail: office@realmeshop.rs

Kako poručiti?

Porudžbinu možete napraviti online putem sajta. Poručivanje putem sajta je vrlo jednostavno, pronađete artikal koji želite kupiti, zatim kliknete na “dodaj u korpu”. Zatim pratite sledeće korake. Ukoliko ne želite ništa više da kupite, kliknete „nastavak do naplate“, unesete Vaše podatke i izaberete način plaćanja. Očekivano vreme dostave artikala za Srbiju je 3-5 radnih dana, a trudićemo se da poručeno dobijete što pre. Ako Vam je lakše da poručite telefonom, pozovite naš korisnički servis i dajte sve potrebne podatke našem operateru. Naš korisnički centar radi svakog radnog dana od 09-17h. Uz proizvod dobijate račun i garanciju, ukoliko artikal podleže garanciji.

Cenovnik dostave za Srbiju: 300,00 rsd

Troškovi isporuke zavise od težine onoga što naručujete. Cena poštarine biće ispisana u poslednjem koraku pre popunjavanja narudžbine. Za svaki artikal navedena je njegova približna težina, pa skoro potpuno pouzdano možete i sami izračunati koliki je trošak dostave za artikle koje želite da poručite.

Isporuku vrši kurirska služba AKS. Sve cene su iskazane sa PDV-om.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

– U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu realmeshop iz obrasca.
– Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

– Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu).
– Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
– Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.
– U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.
– Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime internet prodavnice realmeshop.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni realmeshop.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, realmeshop.rs je u
obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

New Look Entertainment d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

New Look Entertainment d.o.o koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Ponude novih proizvoda i usluga

New Look Entertainment d.o.o podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

New Look Entertainment d.o.o štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Sistem privilegija i rola

New Look Entertainment d.o.o čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina od trenutka formiranja baze

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

New Look Entertainment d.o.o ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

New Look Entertainment d.o.o ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

New Look Entertainment d.o.o ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

 • Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem New Look Entertainment d.o.o na sledeće načine:

 • Adresa
 • Email
 • Telefon

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900. Svi zaposleni naše internet prodavnice odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Maloletnici mogu koristiti internet prodavnicu uz nadzor roditelja ili staratelja. Internet prodavnica Realmeshop zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.

Reklamacije

 • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
 • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije
 • Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija

Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Kupac je dužan da primljenu robu proveri po prijemu i ako je došlo do neke greške, mi ćemo se potruditi da je u najkraćem roku ispravimo. Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Reklamaciju možete izvršiti telefonom, poštanskim pismom ili mailom. Podaci za kontakt nalaze se na stranici Kontakt. U slučaju da je reklamacija kupca na kupljeni proizvod opravdana i da serealmeshop i kupac ne mogu drugačije dogovoriti kupac može da vrati proizvod, dok će Realmeshop izvršiti povraćaj novca. Povraćaj novca se koristi isključivo u slučaju reklamacije.